webb_3

Vi gör det tillsammans

En omställning innebär en förändring. Du byter riktning och tillåter dig själv bryta din situation och skapa något nytt – steg för steg närmare ditt mål. En omställning innebär ofta mycket känslor. Oro och tvivel är precis lika vanliga som känslan av den välbehövliga sparken i baken som du kanske har väntat på.

Vi vet vilka bra effekter en snabb start på omställningen kan ha. Det är vanligt att komma med ett naggat självförtroende till oss och att känslan av otillräcklighet följer med. En personlig rivstart med oss är det som behövs för att jaga bort demonerna och ta kontroll över din framtid.

Handlingsplanen du väljer själv

I din omställning hos oss får du din helt personliga handlingsplan. Vi på Onesto använder oss av olika verktyg för att hjälpa dig öka din självkänsla och samtidigt bli medveten om dina egna styrkor och resurser. Samtidigt hjälper vi dig med ökad självinsikt, där du kanske hittar nya idéer och tankar inom dig som kan leda vidare till utbildning, yrke eller en helt annan karriär.

Vi släpper aldrig vårt fokus på det personliga. Handlingsplanen är din egen. Du bestämmer hur du vill att den ska se ut och vad den ska hjälpa dig med. Hos Onesto hittar du ett stort innehåll av verktyg, fritt för dig att välja och använda som du vill. Här kan vi bland annat:

  • Gå igenom dina tidigare erfarenheter och kompetenser
  • Hjälpa dig att formulera dina mål och hitta dina alternativa vägar ut i arbete
  • Upprätta ditt professionella CV/brev/etc.
  • Forma din personliga marknadsföring med presentations- och intervjuträning
  • Planera dina strategier kring jobbsökande, utbildning, eget företagande, etc.
  • Matcha dig mot nya arbeten

Det du vill ha – när du behöver det. Det är det som till slut blir din handlingsplan mot ett nytt mål. Under hela processen utvärderar vi också din omställning för att säkerställa att du får en personlig handlingsplan med hög kvalité.

Onesto finns här för dig och vi tror på varje människas vilja att hitta sin väg tillbaka. Vi finns här för att stötta dig under hela omställningen, så länge som du behöver oss.